apmalšinti

apmalšinti
apmalšìnti tr. 1. kiek susilpninti, sušvelninti, apraminti: Greit apmalšìno skausmą [vaistai] Pc. Apmalšinti badą (alkį nuraminti) BsPIII74. | prk.: Ant visko krito tiško karšti spinduliai saulės, norint ir apmalšinti ūkais V.Piet. 2. padaryti ramesnį, klusnesnį, nuolankesnį: Apmalšinu arklį B. Nepasisekimai jo neapmalšina, tik da labiau įerzina V.Kudir. | refl.: Kai tik pakinkėm kumelį in akėčias, tai kad pradėjo dykavotis, ale paskui apsimalšìno Mrs. O! baisią pergyvenau valandą! Ikšiol dar kraujas neapsimalšino V.Kudir. 3. aptramdyti, prislopinti jėga: Sukilėlius pasisekė truputį apmalšinti . Prašė, idant gubernatorius teiktųsi viršininko priekabes apmalšinti V.Kudir. \ malšinti; apmalšinti; numalšinti; primalšinti; sumalšinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • apmalšinti — apmalši̇̀nti vksm. Váistai apmalši̇̀na skaũsmą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apmalšinimas — apmalšìnimas sm. (1) 1. refl. → apmalšinti 2 (refl.): Ieškoti paguodos ir apsimalšinimo rš. 2. LTII411 → apmalšinti 3. malšinimas; apmalšinimas; numalšinimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • primalšinti — primalšìnti žr. apmalšinti 1: Kiek primalšinę alkį, klegėjo rš. malšinti; apmalšinti; numalšinti; primalšinti; sumalšinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apguldyti — tr. 1. paguldyti: Jei negulsit – vytiniu apguldysiu! Rod. | refl. tr.: Mama ir pati atsigulė, mus apsiguldžius ant pečiaus Ml. 2. nukloti, apdėti: Plecių kartimis apguldyti KI202. 3. apraminti, apmalšinti: Brūkštertų ir apguldytų visus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmaldžioti — tr. apmaldyti, apraminti, apmalšinti: Būt jo žemę išvaržę, tik giminės skolinykus apmaldžiojo Trgn. | refl. tr.: Apsmaldžiojo vienas kitą Trgn. maldžioti; apmaldžioti; išmaldžioti; numaldžioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmalžyti — 2 apmalžyti tr. N apraminti, apmalšinti, aptramdyti. malžyti; apmalžyti; pamalžyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmarinti — apmarìnti tr. 1. refl. apsimesti negyvu: Apsimarinęs gulia, kad neimtų į nelaisvę Šts. 2. padaryti negyvą: Vištą apleidau an penkiolikos kiaušinių, tai tik aštuoni išejo, o septynis apmarino Nč. 3. prk. prislopinti, prigniaužti: Čia jis ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apraminti — apramìnti tr. N, Sut 1. DŽ1 kiek paguosti, numaldyti: Aš bandžiau senutę apraminti rš. Jie buvo septyni, ir tas juos kiek apramino J.Gruš. Aplink vežimą sustojusių vyrų apramintas, nustojau ašarojęs rš. | refl. Ad: Apsiraminaũ, kap jy parej[o]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apspakajyti — ×apspakãjyti tr. 1. Dglš apraminti. | refl. Žž, Antz. 2. padaryti silpnesnį, apmalšinti: Kai uždedu liekarstų an dančio, tai ben kiek apspakãjija sopę Ds. spakajyti; apspakajyti; nuspakajyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptildyti — aptìldyti tr. 1. LL270, Š, Rtr, KŽ apraminti, apmaldyti: Aptìldai ituos balabosus, kad neverkt LzŽ. 2. prk. padaryti mažiau juntamą, susilpninti: Duokit mums poezijos, nes tai yra gaivestis, kurs aptildo, išgydo širdies ir dvasios ronas rš. 3.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”